top of page

USŁUGI CAMO

Utrzymanie samolotu w zdatności do lotu ma fundamentalne
znaczenie dla każdego operatora

375909-Cessna-Skyhawk-918c52-original-16

Oferujemy certyfikowane usługi zarządzania ciągłą zdatnością do lotu
w oparciu o wymagania EASA PART M/ML. 

 • zarządzanie ciągłą zdatnością statków powietrznych

 • bieżące monitorowanie statusu samolotu i jego podzespołów

 • opracowywanie zleceń obsługi (WO)

 • wydawanie i przedłużanie poświadczeń zdatności do lotu ARC

 • przeprowadzanie procesów uzyskania świadectwa zdatności CofA

 • opracowywanie oraz aktualizacja programów obsługi technicznej (AMP)

 • monitorowanie dyrektyw zdatności (AD) i biuletynów serwisowych (SB)

 • prowadzenie zapisów ciągłej zdatności do lotu

 • E-CAMO elektroniczne prowadzenie statusów statku powietrznego

 • reprezentacja użytkownika/operatora przed nadzorem lotniczym

 • inspekcje przedzakupowe

Nasza organizacja CAMO obsługuje typy samolotów:

 • Textron Cessna

Cessna 150, Cessna 152, Cessna 172, Cessna 182, Cessna 206​

 • Daher Socata

Socata TB-9, Socata TB-10​ - już wkrótce TBM-700 seria!

 • VulcanAir Partenavia

P-68 seria​

Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu obsługiwanych samolotów wg indywidualnych potrzeb użytkowników/operatorów.

Kotwica CAMO

WYDAWANIE ARC

Dokument bez którego żaden statek powietrzny nie może wzbić się w powietrze

Wykonujemy kompleksowe oceny zdatności do lotu statków powietrznych kategorii EASA ELA1 i ELA2 w celu wydania poświadczenia zdatności do lotu ARC (airworthiness review certificate) lub jego przedłużenia. 

Proces oceny składa się z następujących etapów:

 • faza aplikacyjna (złożenie wniosku i niezbędnych dokumentów)

 • ocena zapisów ciągłej zdatności do lotu - oględziny dokumentacji

 • ocena stanu technicznego - oględziny fizyczne

 • wydanie ARC lub sformułowanie niezgodności

Zapewniamy bezstresową realizację całego procesu oraz fachowe doradztwo na każdym etapie. 

Nasz zakres zatwierdzenia:

 • Cessna serii 100 i 200

 • Piper PA-28 seria

 • Socata serii TB

 • Partenavia P-68

EASA-Rules.png

OBSŁUGA TECHNICZNA

Samolot zawsze gotowy do lotu bez względu na warunki

20201219_104557_edited.jpg
Skaner schemat.jpg

We współpracy z naszą spółką partnerską, firmą GAM General Aviation Maintenance, oferujemy obsługę techniczną statków powietrznych wg wymagań PART-145 oraz jako niezależny personel PART-66.

 • planowa obsługa techniczna liniowa i bazowa

 • realizacja dyrektyw zdatności (AD) i biuletynów serwisowych (SB)

 • usuwanie usterek

 • mobilny serwis

 • renowacja powłok lakierniczych i wnętrz

 • zmiany wyposażenia w oparciu o CS-STAN

 • przeglądy SID

 • remonty silników, śmigieł i podzespołów we współpracy z naszymi dostawcami

 • modyfikacje wg STC

 • diagnostyka i ocena uszkodzeń struktury statku powietrznego w oparciu o innowacyjną technologię skanowania 3D

 • odtwarzanie i wymiana uszkodzonych elementów struktury w nowoczesnej technologii Rapid Prototyping

 • naprawy i odtwarzanie pokryć w technologii inżynierii odwrotnej

Oferujemy przeglądy techniczne samolotów Cessna serii 100, Cessna serii 200, Piper serii PA-28, Piper serii PA-34, Grumann AA1 oraz Socata serii TB. 
Posiadamy bazy serwisowe zlokalizowane na lotnisku w Mielcu EPML oraz Ostrava-Mosnov LKMT.

 

Jako jedyni w segmencie General Aviation w Polsce, dysponujemy nowoczesnym zapleczem hangarowym i wyposażeniem w innowacyjną technologię skanowania 3D wraz z szybkim odtworzeniem uszkodzonych struktur statków powietrznych. 

Kotwica ARC
Kotwica AMO
Kotwica Wynajem

SZKOLENIA LOTNICZE IWYNAJEM SAMOLOTÓW

Organizacja Szkolenia Lotniczego GA SYSTEM Sp. z o.o. (numer certyfikatu PL/DTO-056) prowadzi szkolenia do uzyskania licencji pilota turystycznego PPL(A) oraz uprawnienia do lotów nocnych (VFR night). Oferujemy także wynajem samolotów do realizacji egzaminów państwowych na przedłużenie uprawnień SEP(L) i budowę nalotu.

Wszystkie szkolenia odbywają się w siedzibie firmy, na lotnisku EPML Mielec, gdzie dostępne są dwa asfaltowe pasy startowe, czynne przez cały rok.

 

Zapewniamy ciągłą dostępność samolotów, loty czasowo dostosowane do dostępności Szkolonego, doświadczonych instruktorów oraz najwyższe standardy szkolenia, dzięki którym zostaniesz gruntownie przygotowany do roli pilota.

z mapka.jpg

Posiadamy własne samoloty w ofercie indywidualnej oraz dla operatorów

Oferujemy krótko i długoterminowy wynajem samolotów dla operatorów SPO, ośrodków szkolenia ATO/DTO, aeroklubów oraz osób indywidualnych.
Posiadamy samoloty Cessna F150M, Cessna 152 oraz Cessna 182P.

20200508_105604_edited.jpg
 • wynajem krótko i długoterminowy

 • wszystkie samoloty objęte zarządzaniem CAMO i obsługą techniczną

 • każdy samolot wyposażony w pokładowy GPS, radiostację 8,33kHz oraz transponder Mode S

 • jasne i przejrzyste warunki najmu

 • możliwość negocjowania cen przy długoterminowej współpracy

 • samoloty Cessna 182P przystosowane do zrzutu skoczków spadochronowych, zrzutu szczepionki oraz holowania szybowców

Nasze samoloty:

 • Cessna F150M SP-PIA

 • Cessna 152 SP-GMC

 • Cessna 182P SP-GGV

 • Cessna 182P SP-EDI

20200617_112252_edited_edited.jpg
375894-Beechcraft_BaronG58_Photo1-84097e
bottom of page