top of page

Nasze Projekty UE

Firma GA SYSTEM Sp. z o.o. jest beneficjentem Projektu pt. Wdrożenie nowej technologii diagnostyki płatowca klasy GA z możliwością szybkiego odtworzenia struktury w technologii RP, realizowanego w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi

2 045 680,88 zł.

Całkowita wartość dofinasowania ze środków UE wynosi 1 431 976,61 zł.

belka_KT.png
Nazwa beneficjenta

GA SYSTEM Sp. z o.o. 
ul. Szymanowskiego 9

39-300 Mielec

NIP: 8172179288

Nazwa projektu

Wdrożenie nowej technologii diagnostyki płatowca klasy GA z możliwością szybkiego odtworzenia struktury w technologii RP.

Cel projektu

Celem projektu jest inwestycja w nową powierzchnię oraz linię technologiczną niezbędne do wdrożenia innowacji technologicznej, która służyć będzie do oferowania nowej usługi w firmie Beneficjenta. Wdrożony zostanie do serwisu lotniczego system diagnozy umożliwiający detekcję i szybką weryfikację uszkodzeń struktury samolotu oraz odtworzenie danego elementu z wykorzystaniem inżynierii odwrotnej.

W przypadku detekcji uszkodzenia, wgłębienia lub pęknięcia struktury opracowano proces wytwórczy nowego panelu struktury w celu jego wymiany.

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt

Całkowita wartość dofinasowania ze środków UE wynosi 1 431 976,61 zł,

co stanowi max. 70% wydatków kwalifikowanych. 

bottom of page